maandag, 5. juni 2006 - 23:03

Meer mogelijkheden om te trouwen

Breda

Het College van Burgemeester en Wethouders wil de mogelijkheden om te trouwen in Breda verruimen, om zo meer tegemoet te komen aan de persoonlijke wensen van bruidsparen.
Het gaat om uitbreiding van het aantal permanente trouwlocaties, eenmalig aanwijzen van een pand als gemeentehuis voor een huwelijk, invoering van het kosteloze baliehuwelijk en aanpassing van de bijbehorende leges. In juni legt het college een voorstel voor wijziging van het trouwbeleid voor aan de raad.

Breda wil het aantal trouwlocaties uitbreiden met vijf en zoekt daarvoor locaties, bij voorkeur in Teteringen, Prinsenbeek, Ulvenhout en Bavel. Geschikte trouwlocaties moeten voldoen aan criteria als kwaliteit, ambiance, parkeervoorziening en toegankelijkheid voor mindervaliden. Ze moeten beschikken over de nodige vergunningen op het gebied van veiligheid en ze moeten passen in het bestemmingsplan. Via een openbare kennisgeving worden gegadigden uitgenodigd om te reageren. Er zijn in Breda al vijf permanente trouwlocaties: het Stadhuis op de Grote Markt, de Waalse Kerk, de Grote Kerk, het Raadhuis Princenhage en het Landgoed Wolfslaar.

Bruidsparen vragen regelmatig om te trouwen in een ander pand. In de toekomst wil Breda het mogelijk maken om voor de duur van de huwelijksvoltrekking een pand als gemeentehuis aan te wijzen. Er worden dan alleen eisen gesteld aan de (brand-)veiligheid van dat gebouw. De kosten voor eenmalige aanwijzing bedragen € 56,=.

Veel bruidsparen kiezen nu voor een kosteloos huwelijk. Bijvoorbeeld omdat zij het huwelijk zien als een formaliteit of omdat zij de kosten van een huwelijk te hoog vinden. Breda biedt twee nieuwe mogelijkheden; voorlopig voor een periode van één jaar. Het baliehuwelijk: gratis trouwen, zonder ceremonie, aan de balie van Burgerzaken in het Stadskantoor, op maandag tussen 9.00 en 10.00 uur. Of goedkoop trouwen, zonder ceremonie, in de Kleine Zaal van het Stadhuis op maandag tussen 10.00 en 11.00 uur. De kosten hiervoor bedragen € 50,=. Als de gemeenteraad de voorstellen van het college overneemt, vervalt de huidige mogelijkheid om kosteloos te trouwen in het Stadhuis op maandag van 10.00 tot 10.30 uur. De wijzigingen gelden zowel voor huwelijksvoltrekking als voor registreren van partnerschap.
Provincie:
Tag(s):