vrijdag, 29. december 2006 - 21:57

Meer ongelukken door slechte staat autobanden

Den Haag

De slechte staat van autobanden speelt een hoofdrol bij het sterk stijgend aantal ongevallen op het Nederlandse hoofdwegennet. Dat blijkt uit ongevalanalyse van de Verzekeraars Hulpdienst (VHD), de alarmcentrale van de verzekeraars.

Vooral het feit dat mensen niet de juiste banden in het juiste jaargetijde gebruiken, zou veel ongelukken veroorzaken. Auto’s raken in een slip doordat de banden in een slechte conditie verkeren en niet berekend zijn op de weers-omstandigheden. De uitkomsten van de Verkeershandhaving de VHD analyse pleiten voor het gebruik van winterbanden, die bij lage temperaturen de remweg aanzienlijk bekorten.

Volgens de ongevallenanalyse van de VHD zal het aantal ongevallen dit jaar op ruim 35.000 uitkomen. In 2004 was dat nog 31.950 en in 2005 33.207. Vooral ook vrachtauto’s zouden steeds meer stremmingen veroorzaken door ongevallen of door een lekke band. 14 procent van de incidenten met vrachtauto’s is direct gerelateerd aan de conditie van de banden.

De vraag die gesteld kan worden, is hoe de slechte conditie van de banden mogelijk is. Wij hebben immers voor alle auto’s van drie jaar of ouder jaarlijks een verplichte APK? Er zijn echter ook autobanden met een profieldiepte die net geen afkeuring betekent. De eigenaar van zo’n auto kan wel de hele winterperiode rijden met zeer weinig profiel. Tijdens de regenperiode is de waterafvoer daadwerkelijk minder met zo’n profiel.

Eerder al werd bekend dat het kabinet in overweging neemt of de frequentie voor de APK niet kan worden verlaagd naar eens in de twee jaar, in het kader van administratieve lastenverlaging. In januari 2007 wordt een onderzoek afgerond van de Europese Commissie naar de vraag in hoeverre de verkeersveiligheid en het milieu hierdoor worden benadeeld. Onafhankelijk keurmeesters zijn van mening dat de APK om de twee jaar niet verstandig is, omdat bij de huidige keuringsfrequentie veel auto’s al in slechte staat verkeren.
Categorie:
Tag(s):