vrijdag, 26. mei 2006 - 10:26

Meer sturing voor landschap nodig

Driebergen

Het Nederlandse landschap staat onder druk en verrommelt. Het landschap is van iedereen dus niemand voelt zich er echt verantwoordelijk voor. Staatsbosbeheer is van mening dat het Nederlandse landschap pas goed behouden en verder ontwikkeld kan worden wanneer alle betrokken partijen, zowel overheid als particulieren, de verantwoordelijkheid voor het landschap nemen. Ook moet er extra geld van het Rijk komen om het landschap te herstellen, te ontwikkelen en te beheren. Staatsbosbeheer zelf gaat komende jaren op verschillende plekken in Nederland dit soort landschapsherstelprojecten uitvoeren.

Staatsbosbeheer vindt het haar taak om de verrommeling en het verlies aan eigenheid van het landschap aan de kaak te stellen. Wat zijn precies de bedreigingen die het Nederlandse landschap parten spelen? Hoe ontstaat verrommeling? Wie spelen daar een belangrijke rol in? En wat zijn de waarden die verscholen liggen in het Nederlandse landschap?

De afgelopen maanden heeft Herman Vuijsje verschillende spelers in het landschap gesproken. Van rijksadviseur voor het landschap tot de lokale boer en boswachter hebben bijgedragen en hun visie op de ontwikkelingen in het landschap met Herman Vuijsje gedeeld. Staatsbosbeheer neemt ook haar eigen verantwoordelijkheid. In veel gebieden gaat zij bezig met herstel van het landschap. Zo hebben we bijvoorbeeld ook onze verantwoordelijkheid genomen rondom het museumdorp Orvelte in Drenthe. Daar is in 1999 een landschapsherstelplan gemaakt, wat inmiddels voor zo’n 90% is gerealiseerd. Houtwallen zijn aangelegd, rasters verwijderd, heidevelden hersteld en historische essen als akkers gebruikt. Dit gaan we in veel meer bijzondere landschappen doen.
Provincie:
Tag(s):