zaterdag, 10. juni 2006 - 0:59

Meer toeristen in Deventer

Deventer

Deventer heeft in 2005 ruim 2,2 miljoen toeristische bezoekers ontvangen. Dat zijn er ruim 450.000 meer dan in 2004, zo blijkt uit het ContinuVakantieOnderzoek 2005. Sterke punten van Deventer als toeristische stad zijn opnieuw winkelen, terras bezoek, evenementen en stadswandelingen.

In het ContinuVakantieOnderzoek (CVO) wordt jaarlijks aandacht besteed aan een extra thema. Dit jaar ging de aandacht uit naar het winkelen door toeristen. Een gemiddelde toerist gaf tijdens een bezoek 39,50 euro uit. Het toeristisch bezoek van elders was in 2005 goed voor ruim 88 miljoen euro bruto omzet.

Deventer is volgens het CVO in 2005 door 858.000 Nederlandse dagtoeristen bezocht. In 2004 waren dat 778.000. Het CVO baseert haar gegevens op een panel van zesduizend Nederlanders die meerdere keren per jaar wordt gevraagd naar hun bezoek aan steden, waaronder Deventer. Het gaat daarbij om dagbezoeken die voor ontspanning of plezier worden gemaakt. Deelnemers aan het onderzoek worden gevraagd naar de activiteiten, vervoerswijze, periode van bezoek en besteding. In 2005 bezochten toeristen gemiddeld 2,6 maal per jaar de stad waardoor het aantal toeristische bezoeken op 2,23 miljoen komt. Dat is een stijging ten opzichte van 2004 waarin een bezoeker gemiddeld 2,3 keer de stad bezocht. De grootste groep (21%) komt uit de eigen provincie en 13% uit Gelderland. Van de bezoekers kwam 75% met de auto en 13% met trein.

Funshoppen populair

Het recreatief winkelen of funshoppen blijft de populairste activiteit. Voor maar liefst 46% van de bezoekers is winkelen de hoofdreden voor het bezoek. Maar liefst 60% van alle bezoekers winkelt uiteindelijk voor zijn of haar plezier tijdens een bezoek aan Deventer. Met name de antiquariaten, drogisterij/parfumeriezaken en winkels in huishoudelijke artikelen worden door de toeristische bezoekers genoemd als veel bezochte winkels. Andere belangrijke bezoekersactiviteiten zijn: terrasbezoek, bezoek van een restaurant, een stadswandeling en bezoek aan evenement. Met het evenementenbezoek heeft Deventer landelijk een koppositie door verhoudingsgewijs meer evenementbezoekers dan de andere steden. Ook met ‘het maken van een stadswandeling’ staat Deventer in de landelijke top 5 van de onderzochte steden
Provincie:
Tag(s):