maandag, 20. november 2006 - 10:37

Meerderheid overtreedt verkeersregels

Den Haag

De overgrote meerderheid van de verkeersdeelnemers erkent dat ze soms te hard, door een rood verkeerslicht, zonder verlichting of gordel rijden. Diezelfde weggebruikers geven aan dat ze zich in het algemeen wél aan de verkeersregels houden omdat zij dat veiliger vinden.

Slechts 12 % geeft de pakkans en de boetes aan als reden om zich aan de regels te houden. Dat blijkt uit een enquête onder ANWB-leden die het blad Verkeersrecht heeft gehouden in het kader van het 100-jarig bestaan van de wegenverkeerswetgeving.

Een greep uit de antwoorden op de vraag welke verkeersregels men wel eens overtreedt: “Soms rijd ik wel eens te hard. En heel even net door donkeroranje. Als fietser rijd ik geregeld door rood. Ik rijd wel eens harder dan 80 km met de caravan�.

Ook is gevraagd op welke wijze het verkeer binnen de bebouwde kom veiliger gemaakt kan worden. De ideëen hierover waren de aanleg van meer fietspaden, meer rotondes en strengere handhaving door de politie. Andere antwoorden waren onder meer: “Roken tijdens autorijden en telefoneren op de fiets verbieden en alle kruisingen standaard gelijkwaardig maken�. Ook verkeersdrempels en de niet consequente voorrangsregeling op rotondes worden als hinderlijk ervaren.

Veel mensen vinden dat 80-km zones op snelwegen veel vertraging veroorzaken. Daarnaast moet de overheid zorgen dat auto’s stil en schoon worden zodat deze zones niet meer nodig zijn. Echter de meerderheid van de ondervraagden vindt deze zones toch nuttig en het milieuvoordeel belangrijker dan de reistijd.

De meeste mensen vinden het een taak van de ouders om kinderen verkeersinzicht bij te brengen. Pas later vindt men verkeersonderwijs op school belangrijk. Wel vinden de verkeersdeelnemers dat automobilisten gedwongen moeten worden om in een woonwijk of bij scholen langzamer te rijden. Ook past men het verkeersgedrag bewust aan als er kinderen bij zijn.

De respons op de enquête was uitzonderlijk hoog. Het onderzoek is gehouden door middel van een online vragenlijst onder bezoekers van anwb.nl in zomer van 2006. In totaal hebben ongeveer 5000 personen meegewerkt, dit waren voornamelijk ANWB leden."
Categorie:
Tag(s):