vrijdag, 7. juli 2006 - 17:34

Meldingen jongerenoverlast afgenomen

Almere

De gemeente Almere heeft in 2005 minder meldingen van jongerenoverlast binnengekregen. Het aantal meldingen bij de politie bleef nagenoeg gelijk. Het aandeel overlastgevende jeugdgroepen is gedaald en er werden geen criminele jeugdgroepen waargenomen. Er zijn in 2006 wel aanzienlijk meer jeugdgroepen gesignaleerd dan in voorgaande jaren.

Het aantal steeg van 52 in 2005 naar 81 in 2006. Deze stijging valt te verklaren uit toegenomen deskundigheid (o.a. meer capaciteit jongerenwerk) waardoor de jeugdgroepen beter in beeld zijn gebracht dan in voorgaande jaren. Eén en ander blijkt uit het onderzoek ‘Jeugdgroepen in de openbare ruimte’, dat vandaag is gepresenteerd. Met de uitkomsten van het onderzoek gaat de gemeente het jeugdbeleid beter afstemmen op de problematiek in de stadsdelen.

In 2005 werd er voor ongeveer 550 duizend euro schade aangebracht door vandalisme. Dit is een daling van ongeveer 20% ten opzichte van 2004. Het aantal meldingen van jongerenoverlast bij de gemeente daalde in 2005 met 26% ten opzichte van 2004. Het aantal meldingen van overlast bij de politie bleef nagenoeg gelijk.

In het onderzoek is onderscheid gemaakt in vier typen jeugdgroepen: aanwezige, hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen. Van de 81 gesignaleerde jeugdgroepen in Almere valt 21% in de ‘aanwezige’ categorie. Deze groep maakt gebruik van de openbare ruimte zonder veel overlast te veroorzaken. 57% valt in de categorie ‘hinderlijk’.

Zij veroorzaken overlast door rondhangen, provoceren, geluidsoverlast en vernielingen. 22% valt in de categorie ‘overlastgevend’. Deze groep is vooral actief in uitgaanscentra en bestaat deels uit schooluitvallers en werkeloze jongeren. Alcohol, drugsgebruik en geweldsdelicten komen onder deze groep vaker voor. Deze groep is moeilijk te corrigeren en komt vaker in aanraking met de politie. Er zijn in het onderzoek geen criminele jeugdgroepen aangetroffen.

In Almere Stad Oost en West zijn de meeste groepen waargenomen (24 per stadsdeel). Het NS- en busstation en het uitgaans- en winkelcentrum in Almere Stad is dé ontmoetingsplek voor jeugd uit heel Almere. In Almere Stad Centrum zijn 16 jeugdgroepen actief.

In Almere Buiten (12 jeugdgroepen) steeg het aantal meldingen van jeugdoverlast bij de politie van 78 in 2004 naar 119 in 2005. Almere Haven telt het laagste aantal jeugdgroepen: 5. Alle soorten meldingen van overlast daalden sterk in dit stadsdeel.
Provincie:
Tag(s):