woensdag, 6. december 2006 - 21:13

Meningsverschil bijgelegd

Assen

Gedeputeerde Anneke Haarsma van de provincie Drenthe en voorzitter Ad Nijhuis van de Noordelijke Rekenkamer hebben het meningsverschil over de berichtgeving rond het rapport Vraaggerichte jeugdzorg in Drenthe bijgelegd. Zij spraken woensdag met elkaar in het provinciehuis in Assen. Volgens beiden is de lucht geklaard.

Gedeputeerde Anneke Haarsma en voorzitter Ad Nijhuis van de Rekenkamer spraken van een constructief gesprek. Zij zijn samen van mening dat de jeugdzorg niet gediend is met de ontstane situatie.

Het meningsverschil ontstond naar aanleiding van een persbericht dat de Rekenkamer over haar onderzoek verspreidde. Gedeputeerde Haarsma vond de toon van met name de kop van dat bericht geen recht doen aan de jeugdzorg in Drenthe. De Rekenkamer was onaangenaam getroffen door de reactie van de gedeputeerde.

De heer Nijhuis benadrukte in het gesprek dat het onderzoek zich heeft gericht op de rol van de provincie in relatie tot de jeugdzorg en niet op de jeugdzorginstellingen zelf. De Rekenkamer betreurt het dat de indruk is ontstaan dat de Rekenkamer kritiek heeft op het functioneren van de jeugdzorgorganisaties zelf. “We zijn juist getroffen door de bevlogenheid en inzet van de medewerkers van Bureau Jeugdzorg Drenthe�, aldus de heer Nijhuis.

Gedeputeerde Haarsma betreurt op haar beurt dat de indruk is ontstaan dat zij de integriteit van de Rekenkamer in twijfel trekt. “Dat is geenszins het geval�, aldus de gedeputeerde. Beiden hebben in het gesprek geconstateerd dat de provincie Drenthe wat betreft de jeugdzorg op de goede weg is.
Provincie:
Tag(s):