vrijdag, 10. november 2006 - 11:17

Mensen met bijstands-uitkering Almere gedaald

Almere

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering in Almere is oer 1 november 2006 gedaald naar onder de 4000.
Het gaat dan om 3990 mensen jonger dan 65 jaar, met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB).

Dit resultaat betekent dat het goed gaat met de inwoners van Almere: er zijn meer mensen aan het werk. Dat zijn meer mensen die zelf voor hun inkomen kunnen zorgen en niet (meer) afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering.

Daarnaast zijn het goede resultaten voor de Dienst Sociale Zaken. De dienst werkt onder het motto "Werk boven Inkomen� om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en hen daarbij te begeleiden. Dat wordt onder andere gedaan met de 'Work First'-aanpak. Daarbij wordt altijd eerst gekeken of iemand aan het werk kan

Het economische tij en de groeiende werkgelegenheid helpen mee bij het aan het werk helpen van mensen. Toch is de prestatie opmerkelijk, want het aantal inwoners in Almere blijft groeien, zij het minder hard dan voorheen. Dat betekent dat de uitkeringsdichtheid (het aantal uitkeringen op het aantal inwoners) verder is gedaald.

Ook in vergelijking met de landelijke ontwikkelingen doet Almere het beter dan andere gemeenten. Een stap in de goede richting, want een belangrijke doelstelling van de Dienst Sociale Zaken is om eind 2008 uit te komen op of zelfs onder dat landelijk gemiddelde.

Door de manier waarop de budgetten verdeeld worden, kwam de gemeente de afgelopen jaren tekort op het budget dat het Rijk verstrekt voor het betalen van de bijstandsuitkeringen. Door deze goede resultaten wordt dit tekort steeds kleiner. En dat betekent dat er meer geld is voor andere zaken in de stad.
Provincie:
Tag(s):