woensdag, 14. juni 2006 - 20:50

Mest uitgereden op grond van de buren

Hijken

Een 48-jarige eigenaar van een perceel grasland aan het Oosteinde in het Drentse Hijken heeft aangifte gedaan van het illegaal uitrijden van mest op zijn perceel. De man ontdekte dat er op 8 mei vloeibare mest illegaal was uitgereden en geïnjecteerd op het land achter zijn woning.

De mest bleek echter bestemd voor een naastgelegen perceel dat in eigendom is bij zijn buurman. Omdat het land, waarop de mest was uitgereden, aanzienlijk kleiner was dan het stuk van de buurman bleef er een enorme hoeveelheid op het land liggen.

Hierdoor moesten de aanwezige hoogdrachtige schapen verplaatst worden. De schade voor het verplaatsen van de schapen, het bijvoeren van de dieren en het moeten hooien van het enorm snelgroeiende gras, wilde de man verhalen op het loonbedrijf. Het loonbedrijf bevestigde de vergissing die het had gemaakt en ze zouden de schade verhalen op hun verzekering.

Toen er 13 juni noch door het loonbedrijf noch door de verzekering was gereageerd, zocht de man opnieuw contact met het loonbedrijf. Daar kreeg de man nu te horen dat men geen medewerking wilde verlenen. Hierop ging de man naar het politiebureau om aangifte te doen.
Provincie:
Tag(s):