donderdag, 15. juni 2006 - 8:05

Met 5000 kilo explosieven door de Botlektunnel

Rotterdam

Samenwerkende opsporingsinstanties hebben woensdag 14 juni 2006 op meerdere locaties in Nederland transportcontroles gehouden. Hierbij werd op de rijksweg A15 een Franse vrachtwagencombinatie aangehouden die was geladen met 5000 kg aan explosieven en ondanks het vervoersverbod hiervoor toch door de Botlektunnel reed. De chauffeur kreeg een boete opgelegd van €490.

De transportcontroles hadden betrekking op vervoer via de weg, het spoor, het water en door de lucht. In totaal zijn er 92 controles op weg, spoor en lucht uitgevoerd. In elf gevallen is er proces-verbaal opgemaakt. De controles op het water zullen na afloop van de driedaagse watertransportcontrole bekend worden gemaakt door Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Op Schiphol-Oost kwam een Brits privé-vliegtuig binnen, waarvan de piloot zich niet bij Eurocontrol had aangemeld. Het vliegtuig was niet voorzien van een geldig bewijs van luchtwaardigheid. De piloot kreeg voor zijn kist een startverbod opgelegd en diende direct 2800 euro boete te betalen.

Op het spoor nabij Rotterdam zijn drie wagons aangetroffen die technische gebreken vertoonden. Deze mochten na een noodreparatie door een calamiteitenteam van de vervoerder verder rijden naar de losplaats. Daar dienden de wagons verder gerepareerd te worden.

Op Schiphol-Oost richtte de controle zich op het kleine vliegverkeer. Op een dag vinden er ongeveer 40 vliegbewegingen plaats. Het vliegtuig, de bemanning, de passagiers en de bagage zijn aan de controles onderworpen. Ter voorbereiding op de controle is informatie verzameld, waarbij Eurocontrol (voorinformatie) en Dutchmill (eventueel uitwijkverkeer) zijn betrokken.

Op Schiphol werkten de Koninklijke Marechaussee, Douane, Inspectie Verkeer en Waterstaat en de Dienst Luchtvaart Politie van het KLPD nauw samen. Bij de controle is gebruik gemaakt van twee verdovende middelen honden. Van de vijftien jets die zijn gecontroleerd, waren er drie niet aangemeld bij Eurocontrol. Eén kist vloog met een kopie van een verlopen luchtwaardigheidsbewijs. Bij controle bleek dat het Britse toestel geen geldig document meer had. Een startverbod en een boete van 2800 was het gevolg.

De Koninklijk Marechaussee controleerde 60 uitreizende, 70 inreizende passagiers en 30 afhandelaars van de luchthaven. Hier zijn geen ongerechtigheden geconstateerd.

Op de terminals op de Maasvlakte en het Rail Service Center te Rotterdam controleerde de Spoorwegpolitie van het KLPD samen met medewerkers van Inspectie Verkeer en Waterstaat en Douane in- en uitgaande containers per trein. Medewerkers van het KLPD stapten ’s ochtends al op treinen die bij Venlo en Roosendaal het land binnenkwamen.

In totaal zijn 50 transporten gecontroleerd. Vier containers zijn volledig gecontroleerd op daadwerkelijke inhoud, stuwage en verpakking. Aan drie wagons zijn ter plaatse noodreparaties uitgevoerd door een calamiteitenteam van de vervoerder, in verband met gebreken aan de remmen. Zij mochten niet verder rijden dan naar de losplaats, waar zij voor definitieve reparaties op een zijspoor zijn gezet.

Op de rijksweg A15 bij Zuidhoek/Botlek vond een statische controle plaats op het vervoer van containers via de weg. In de directe van omgeving van de rijksweg A15 en A16 controleerde de Verkeerspolitie van het KLPD dynamisch. Bij deze controles is gebruik gemaakt van Catch-Ken. Het kentekenleessysteem was voor die dag gevoed met o.a. informatie over gestolen voertuigen, eerdere overtreders van milieu en gevaarlijke stoffen.

In totaal zijn 37 transportcontroles uitgevoerd. In zeven gevallen is proces-verbaal opgemaakt voor fraude met een tachograaf, ondeugdelijk bevestigde afzetbak, niet juist vastgezet antiblokkeersysteem, overschrijding van een aslast, rijden zonder gevaarlijke stoffen certificaat (bestuurder) en rijden zonder geldige vervoersvergunning.

Nabij de Kreekraksluizen bij Rilland vinden controles plaats op het vervoer van containers op de corridor Rotterdam-Antwerpen (Rijn-Scheldeverbinding). Het containervervoer op deze hoofdtransportas is min of meer een constante stroom. Zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde werken Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond, Federale Politie Scheepvaartpolitie Antwerpen, Douane Rotterdam, Inspectie VROM en Waterpolitie van het KLPD samen.

De resultaten van deze driedaagsecontrole, die vandaag en morgen nog plaats zullen vinden, worden na afloop door Inspectie Verkeer en Waterstaat bekend worden gemaakt.

Inspectie Verkeer en Waterstaat, Douane en Koninklijke Marechaussee, Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond, Federale Scheepvaartpolitie Antwerpen, Inspectie VROM, Korps landelijke politiediensten.

De genoemde diensten willen met deze integrale aanpak de transportveiligheid bevorderen op de diverse infrastructuren. Probleemgebieden (risico’s) inzichtelijke maken en aanpakken.

De informatie m.b.t. transportcriminaliteit verbeteren. De samenwerking verliep prima, de onderlinge uitwisseling van kennis had een positieve invloed op wijze waarop de controles zijn gehouden. Alle partijen hebben aangegeven meer van dit soort controles te willen houden.
Provincie:
Tag(s):