zondag, 11. juni 2006 - 22:34

Met de vlam in de pijp

Bolsward

Op zaterdag 10 juni 2006 organiseerde de stichting Truck Tour Bolsward een vrachtwagen konvooi, t.b.v. mensen met een beperking. Mensen met een lichamelijk of verstandelijk beperking en mensen die door een ziekte een minder makkelijk bestaan hebben, konden van een gezellige dag ‘trucken’ genieten.

Door de vele aanmeldingen van zowel deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en natuurlijk transportbedrijven die vrachtwagens en personeel beschikbaar stelden werd het een konvooi van maar liefst 100 vrachtwagen lang. Het convooi werd tevens door 20 Harley Davidson’s begeleid. Transport bedrijf Hoekstra uit sneek stelde maar liefst 16 vrachtwagens met chauffeur beschikbaar

De stoet legde in 3 konvooien onder politie begeleiding ongeveer 65 kilometer af. De stoet ging o.a. door Nijland, Itens, Wommels, Tzum, Arum en Witmarsum De start was vanaf Compaan Greidanus te Bolsward.
Provincie:
Tag(s):