donderdag, 12. januari 2006 - 20:23

Metingen luchtkwaliteit langs A2

Boxtel

De Provincie Noord-Brabant gaat in samenwerking met de Gemeente Boxtel langs de rijksweg A2 ter hoogte van wijk In Goede Aarde metingen verrichten naar de luchtkwaliteit.
In 2004 is eerder door de Provincie een proefproject uitgevoerd in Tilburg. Daarbij zijn metingen verricht naar de luchtkwaliteit langs een drukke straat in de binnenstad van Tilburg. De metingen in Boxtel zijn een vervolg op deze proef.

Eind 2005 heeft de provincie bij de nieuwbouwwijk twee mobiele meetstations geplaatst:

Een station in de wijk zelf en een station langs de A2
Deze maand worden de meetstations ingericht met meetapparatuur.

De provincie voert de metingen uit in het kader van het Besluit luchtkwaliteit 2005 van het Rijk. Dit besluit is gebaseerd op Europese richtlijnen. Deze Europese regels zijn erop gericht om de gezondheid van de mens te beschermen tegen schadelijke luchtverontreinigingen. Vanaf februari 2006 zijn de meetstations in werking. De metingen duren maximaal 1 jaar.

De twee meetstations staan allebei in de Huygenstraat: 1 aan de voorzijde én 1 aan de achterzijde van de woningen langs de A2. Op die manier ontstaat een betrouwbaar beeld van de luchtkwaliteit aan de voor- en achterkant van de gevels. Bij de proef in Boxtel meet de provincie de hoveelheid koolmonoxide, stikstofdioxide, zwaveldioxide, ozon, benzeen en fijnstof in de lucht. Door zowel aan de voor- als achterzijde van de woningen de luchtkwaliteit te meten, wordt ook de afschermende werking van de huizen duidelijk.
Provincie:
Tag(s):