dinsdag, 1. augustus 2006 - 15:04

Milde variant vogelgriep in Gelderland

Voorthuizen

Op een bedrijf in Voorthuizen is een verdenking van laagpathogene vogelgriep geconstateerd. Deze variant maakt vogels nauwelijks ziek en is niet gevaarlijk voor mensen. Het onderzoek op aanwezigheid van virus moet nog worden afgerond. Dit heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dinsdag bekendgemaakt.

Het gaat in ieder geval om een variant op H7, en niet de voor mensen gevaarlijke H5N1 die vooral in Azië heerst. Het bedrijf wordt voor de zekerheid geruimd.

Om elk risico te vermijden is een gebied van circa drie kilometer rond het besmette bedrijf ingesteld, waarbinnen per direct maatregelen van kracht worden. Elk vervoer van pluimvee en levende vogels, broed- en consumptie-eieren, gebruikt strooisel en mest vanuit, naar en binnen het gebied is verboden.

Het vervoer van zoogdieren (waaronder runderen, varkens, schapen, geiten en paarden) is verboden voor zover deze dieren afkomstig zijn van bedrijven waar pluimvee aanwezig is.
Het vervoer van vervoermiddelen voor het vervoer van bovengenoemde dieren, producten of mest is ook niet toegestaan.

Jaarbeurzen, markten, tentoonstellingen en andere evenementen waarbij pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels bijeengebracht worden zijn verboden in dat gebied. Pluimvee en levende vogels die bestemd zijn om in het wild te worden uitgezet, mogen niet worden vrijgelaten. Bij commerciële bedrijven wordt de bezoekersregeling van kracht.
Provincie:
Tag(s):