vrijdag, 21. april 2006 - 18:53

Milieuconflict rond Schiphol staat op scherp

Schiphol

De ministerraad heeft vrijdag op voorstel van staatssecretaris Schultz van Haegen ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van het kabinetsstandpunt over Schiphol. Kern van het standpunt is zorgen dat de beoogde groeiruimte voor Schiphol beschikbaar komt (dit betekent 520.000 vluchten per jaar) en maatregelen om geluidshinder van vliegtuigen in de wijde omgeving van Schiphol te beperken. Met maatregelen als, het verbeteren van vliegroutes, terugdringen van grondgeluid en –procedures, het vergroten van de regionale vrijheid voor Schiphol en het meten van vliegtuiggeluid kan Schiphol zich de komende tien tot twintig jaar verder ontwikkelen op de huidige locatie.

De nieuwe plannen zijn bij Milieudefensie in het verkeerde keelgat geschoten en zij hebben acties aangekondigd, ''volksverlakkerij'' noemen zij het. Volgens milieudefensie misbruikt het kabinet de evaluatie van de Luchtvaartwet om opnieuw groei voor Schiphol veilig te stellen. Broodnodige verbeteringen aan de gebrekkige geluids- en milieugrenzen blijven uit. Sterker nog: het kabinet wil die normen juist verder oprekken, aldus de milieubeweging.
Milieudefensie signaleert dat de luchthaven Schiphol opnieuw onder de regels dreigt uit te komen. Staatssecretarissen Schultz (Verkeer) en Van Geel (Milieu) zetten de lijn van vorige kabinetten voort, rekken de geluidsgrenzen maar weer eens op en volgen braaf de agenda van de luchtvaartsector.
Megagroei van Schiphol is heilig.

''De Commissie Eversdijk heeft kennelijk drie jaar lang voor niets gewerkt aan verbeterde regels voor Schiphol. Alles draait om extra groei. Met truukjes wordt nog geprobeerd te verhullen wat er echt aan de hand is: alle belemmeringen voor groei worden uit de weg geruimd om de luchthaven ter wille te zijn. Met de nieuwe term flexibele geluidsnorm probeert het kabinet voor de zoveelste keer te bereiken dat de geluidsregels voor Schiphol niet gaan knellen.�

In een gebied dat zich uitstrekt van Almere tot Zandvoort en van Alkmaar tot Leiden krijgen ondertussen steeds meer mensen last van Schiphollawaai.

Milieudefensie is ook bezorgd over de extra uitstoot van broeikasgassen door Schiphol, waarvoor helemaal geen normen bestaan. Nu al neemt de luchthaven tien procent van de totale Nederlandse uitstoot van broeikasgassen voor haar rekening. Als de plannen voor Schiphol doorgaan, zou dit zelfs kunnen verdubbelen.
Provincie:
Tag(s):