dinsdag, 6. juni 2006 - 10:19

Milieucontrole: 174 overtredingen in provincie Utrecht

Utrecht

Tijdens de landelijke 24-uurs milieucontrole zijn in de provincie Utrecht ruim 250 controles uitgevoerd. In totaal zijn daarbij 174 overtredingen geconstateerd, variërend van het ontbreken van afvaladministratie tot het zonder enige voorzieningen slopen van asbest. Tussen donderdag 1 juni 12.00 uur en vrijdag 2 juni 12.00 uur heeft een landelijke 24-uurs handhavingsactie plaatsgevonden.

In de provincie Utrecht hebben 141 milieucontroleurs controles uitgevoerd. De speerpunten waren asbest en elektronica-afval. Het doel van milieuhandhaving is om illegale of onwenselijke milieusituaties tegen te gaan en ervoor te zorgen dat bedrijven en instellingen zich houden aan de wet. Zo kan de veiligheid voor werknemers en omwonenden gewaarborgd blijven en wordt verontreiniging van bijvoorbeeld water of bodem voorkomen. De 24-uursactie heeft daarnaast tot doel om de verschillende handhavende instanties onderling goed met elkaar te laten samenwerken.
Provincie:
Tag(s):