maandag, 27. november 2006 - 18:17

Milieudefensie: Bedrijventerrein Lokerbroek niet nodig

Holten

Aanleg van het bedrijventerrein Lokerbroek in Holten is niet nodig. Dat blijkt uit een contra-expertise die Bureau Louter in opdracht van Milieudefensie heeft gemaakt. Op maandag 27 november overhandigen Milieudefensie en de actiegroep 'Houdt het Holterbrook groen, zoals beloofd' het rapport aan de gemeenteraad van Rijssen-Holten. De milieuorganisaties roepen de gemeenteraad op niet in te stemmen met de aanleg van het bedrijventerrein.

De gemeente Rijssen-Holten wil ten zuidwesten van Holten een 85 hectare groot bedrijventerrein aanleggen. Volgens Bureau Louter vertonen de onderzoeken waarop de gemeente zich baseert ernstige gebreken. Zo wordt er ondermeer geen rekening gehouden met de nieuwe lange-termijninzichten van het CPB. Louter doet dat wel en komt tot de conclusie dat er in de periode 2006-2020 behoefte is aan maximaal 24 hectare nieuw bedrijventerrein. In deze berekeningen is de ruimtewinst door het intensiever bebouwen van nieuwe bedrijventerreinen niet eens meegerekend. Als dat laatste wel was gedaan, was de maximale ruimtebehoefte aan nieuw bedrijventerrein slechts 17 hectare.

Volgens Bureau Louter is de aanleg van bedrijventerrein Lokerbroek zelfs schadelijk omdat het leidt tot leegstand en verpaupering van bestaande bedrijventerreinen in de gemeente. Milieudefensie roept de gemeenteraad daarom op om niet in te stemmen met de aanleg van Lokerbroek. Willem Verhaak, campagneleider van Milieudefensie: “Het geplande bedrijventerrein is dubbelslecht: slecht voor het landschap en leidt tot verpaupering van bestaande terreinen. Het moet dus worden geschrapt.�

Begin deze maand is in de gemeente Rijssen-Holten huis-aan-huis een enquête verspreid. Inwoners van de gemeente kunnen hiermee laten weten wat zij van de aanleg van een bedrijventerrein in het Holterbroek vinden. De uitslag van de enquête wordt gepresenteerd tijdens een debat met gemeenteraadsleden op dinsdag 12 december in zaal Irene in Holten.
Provincie:
Tag(s):