maandag, 12. juni 2006 - 16:19

Milieufederaties lanceren nieuwe website

Utrecht

Klimaatverandering is steeds meer in het nieuws. Terecht, want dit kan uiteindelijk leiden tot grote problemen als extreme droogtes, verhoogde waterstanden en meer armoede. Vanaf vandaag kunnen bedrijven die willen bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem terecht op www.hierisklimaatneutraal.nl. Op deze site staat hoe bedrijven samen met de Provinciale Milieufederaties hun product of dienst klimaatneutraal kunnen maken. Dit project is een onderdeel van het gezamenlijke klimaatprogramma van meer dan 40 Nederlandse goede doelen, die onder het thema ‘Hier’ samenwerken voor een beter klimaat.

Een klimaatneutraal product of dienst heeft geen negatief effect op de klimaatverandering. Het wordt namelijk energiezuinig en zoveel mogelijk met duurzame energie geproduceerd. Alle alsnog vrijgekomen CO2-uitstoot (broeikasgas) wordt gecompenseerd. Dat gebeurt door bosaanplant, om negatieve uitstoot te neutraliseren, en door investeringen in duurzame energie, die uitstoot fors verminderen.

Deelnemende bedrijven kunnen naast energie vaak ook kosten besparen. En door duurzaam te produceren wordt het bedrijf minder afhankelijk van schaarse en dure energiebronnen zoals gas en olie. Daarnaast verdienen zij positieve, ‘groene’ publiciteit met het klimaatneutraallogo en bieden zij hun klanten de mogelijkheid ook iets doen voor het klimaat.
Provincie:
Tag(s):