dinsdag, 31. oktober 2006 - 20:32

Milieufederaties verwijderen kerncentrale van Drentse es

Assen

De drie noordelijke milieufederaties verwijderen a.s. vrijdagmiddag op een es ergens in Drenthe een kerncentrale. Deze actie luidt de start in van een noordelijke campagne tegen kernenergie en de mogelijke opslag van kernafval in de bodem van Noord-Nederland. In die campagne krijgen de inwoners van Noord-Nederland volop de ruimte om hun mening kenbaar te maken aan politici.

Volgens de milieufederaties is kernenergie geen duurzame optie om het klimaatprobleem op te lossen. “Investeren in duurzame energiebronnen zoals zon en wind en vooral ook nieuwe technologieën om energie te besparen is een oplossing waar de toekomstige generaties blij mee zullen zijn. Dit is anders als de keuze valt op kernenergie waaruit afval komt dat tot tienduizenden jaren gevaarlijk blijft� aldus woordvoerder Christiaan Teule van de Milieufederatie Drenthe.

Op dit moment spoort de Europese commissie Europese landen aan om locaties aan te wijzen waar zij ondergronds kernafval kunnen wegstoppen. Van Geel heeft enkele weken geleden in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven aan welke voorwaarden er voldaan moet worden om een tweede kerncentrale (eventueel in de Eemshaven) mogelijk te maken.

Op 8 november vindt er in Havelte een debat plaats over kernenergie en opslag van afval in de noordelijke bodem met politici en staatssecretaris Van Geel.
Provincie:
Tag(s):