vrijdag, 3. februari 2006 - 14:30

Miljoen euro vrijgemaakt voor Odeon en de Spiegel

Zwolle

Het college van B&W van Zwolle ziet kans een bedrag van één miljoen euro vrij te spelen voor investering in het complex van Odeon. Dit is mogelijk binnen het door de gemeente vastgestelde budget en voorwaarden.

Met de opening van De Spiegel in september van dit jaar heeft de schouwburgorganisatie een forse verandering ondergaan. In de visie van het bestuur en de directie is er sprake van een omslag naar een meer zakelijke, culturele onderneming. Er moet dan ook een bedrijf worden gerund, waar een gevarieerd cultuuraanbod gepresenteerd wordt voor een divers publiek. Daarom wil de organisatie een koerswijziging inzetten om op middellange termijn tot een reorganisatie te komen.

In het laatste onderzoek van Adviesbureau LaGroup valt het totale personeelsbudget een ton lager uit. Van die situatie maakt het college gebruik om mee te gaan in de wens van het bestuur van Odeon om over een reserve op de begroting te beschikken waarover, binnen de gestelde kaders, zelfstandig beschikt kan worden.
De subsidie aan de schouwburg wordt structureel gekort met € 100.000 om daarmee dit incidentele miljoen te kunnen vrijmaken.

Op korte termijn worden in de schouwburgzaal van Odeon de stoelen vervangen, zullen de foyer en toiletten worden opgeknapt en de keuken worden aangepast. Ook voor de Spiegel zijn enkele aanvullende uitgaven nodig, zoals een kassareserveringssysteem en registratiesystemen. Daarnaast komt er een verbeterde orkestwand die minder arbeidsintensief is en waarmee wordt bespaard op de personeelslasten. Daarnaast worden gesprekken gevoerd tussen de schouwburgorganisatie en het Filmhuis over het realiseren van een tweede zaal in Odeon. Indien dit plan wordt verwezenlijkt zullen ook extra middelen nodig zijn. Dat zou dan kunnen door een gezamenlijke financiële inspanning.

Het bestuur en directie van de schouwburgorganisatie zijn het met het college eens dat met deze eenmalige financiële injectie de basis wordt gelegd voor een gezond bedrijf, waarmee men binnen het door de gemeenteraad vastgestelde budget blijft voor Odeon/de Spiegel.
Provincie:
Tag(s):