woensdag, 4. oktober 2006 - 20:57

Millieubewuste vederlichte heipaal

Eindhoven

Betonson brengt een nieuwe heipaal op de markt die naar verwachting een revolutie in de bouw teweeg zal brengen. De heipaal, Pluspaal geheten, is door een enorme gewichtsreductie veel gemakkelijker te hanteren en heeft grote milieuvoordelen. Bovendien is voor de Pluspaal eenderde minder grondstoffen nodig.

De Pluspaal is een voorgespannen prefab heipaal met een gewichtbesparend element van gerecycled EPS (piepschuim). De Pluspaal net zo stevig en bruikbaar als de massieve betonnen heipaal, alleen is deze tot 35% lichter (afhankelijk van de lengte). Hierdoor kunnen er meer heipalen tegelijkertijd getransporteerd worden en is de verwerkbaarheid op de bouwplaats sterk verbeterd ten opzichte van traditionele betonnen heipalen. Bovendien scoort de Pluspaal ook beter dan de houten paal met traditionele betonopzetter uit standaard beheerde bossen. En dit terwijl de Pluspaal niet duurder is dan de traditionele heipalen.

Voor het toetsen van het milieu effect heeft onderzoeksinstituut NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) de Pluspaal onderzocht en gecertificeerd met het Dubokeur. Directeur dr.ir. Michael Haas van het NIBE: "Aandacht voor het milieu staat in de bouwwereld nadrukkelijk op de agenda. Met de Pluspaal kan de bouwwereld op grote schaal gehoor geven aan de grote behoefte om duurzamer te bouwen dan nu het geval is.".
Provincie:
Tag(s):