vrijdag, 17. maart 2006 - 14:31

'Milosevic niet vergiftigd'

Den Haag

Uit een voorlopige uitslag van het onderzoek naar de doodsoorzaak van Milosevic, blijkt dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) geen sporen van vergiftiging heeft aangetroffen. Dit heeft de president van de rechtbank van het Joegoslavië Tribunaal Fausto Pocar vrijdag in een persconferentie bekendgemaakt.

Verder heeft het toxicologische onderzoek, dat direct na de sectie heeft plaatsgevonden, opgeleverd dat ‘een aantal van de aan de heer S. Milosevic voorgeschreven medicijnen in het lichaamsmateriaal zijn teruggevonden echter niet in toxische concentraties’. ‘Er zijn verder tot op heden geen sporen aangetroffen van rifampicine’. Dit laatste punt zou volgens het NFI er op duiden dat het erg onwaarschijnlijk is dat er in de dagen voorafgaand aan het overlijden van Milosevic, rifampicine is toegediend of ingenomen. Rifampicine verdwijnt namelijk volgens het NFI snel uit het lichaam.

Het toxicologische onderzoek is dus nog niet afgerond en zal de komende week worden voortgezet.
Provincie:
Tag(s):