vrijdag, 10. februari 2006 - 16:08

Minder Heerenveners in de bijstand

Heerenveen

De gemeente Heerenveen is er in 2005 in geslaagd een aanzienlijke hoeveelheid inwoners uit de bijstand te helpen. Bovendien lag het aantal inwoners dat in de bijstand terechtkwam relatief laag in vergelijking met andere gemeenten. Veel inwoners die in de bijstand terecht komen, hebben in de gemeente Heerenveen binnen een jaar weer een betaalde baan.

Begin 2005 lag het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Heerenveen op bijna 950 personen. Eind 2005 lag het aantal bijstandsgerechtigden op 890 personen. Dit betekende per saldo over het gehele jaar een daling van 56 personen. Een daling in tegenstelling tot de landelijke trend, waarbij sprake was van een lichte stijging van bijstandsgerechtigden. In de eerste maand van 2006 is de daling van bijstandsgerechtigden in de gemeente Heerenveen doorgezet.

Een verklaring voor het hoge aantal ‘uitstromers’ is volgens de gemeente dat er meer wordt gewezen op verantwoordelijkheden die uitkeringsgerechtigden zelf hebben. Zodra iemand zich aanmeldt voor een bijstandsuitkering, wordt ‘aan de poort’ gecontroleerd of deze persoon daadwerkelijk voor een uitkering in aanmerking komt. Een huisbezoek is hierbij aan de orde. Krijgt de aanvrager uiteindelijk een uitkering, dan volgt er vanaf het begin van de bijstandsperiode begeleiding om weer aan de slag te gaan. Hierdoor wordt de kans op het vinden van een baan vergroot.

Behalve de gezonde druk op bijstandsgerechtigden, is ook het aantal toegenomen vacatures in Heerenveen en omgeving bepalend geweest voor de hoeveelheid uitstromers. Ook de verschillende reïntegratie-instrumenten die de gemeente heeft ingezet werpen hun vruchten af.

De gegevens van het aantal bijstandsgerechtigden in Heerenveen, worden via de benchmark WWB vergeleken met andere gemeenten. In totaal doen circa 100 gemeenten mee aan de benchmark. De gemeente Heerenveen wordt qua inwoneraantal, bijstandsdichtheid, het aantal huishoudens met WWB-uitkering en het aantal inwoners met een inkomen tot 105 procent van het minimumloon, vergeleken met de gemeenten Smallingerland, Hoogeveen, Delfzijl, Hoogezand-Sappemeer, Zutphen, de gemeenten die gezamenlijk Noordwest-Fryslan worden genoemd en de gemeenten verenigd in ISD Noorderkwartier.

Uit de benchmark over de eerste drie kwartalen van 2005 blijkt dat de gemeente Heerenveen in vergelijking met de bovenstaande gemeenten goed presteert. Zo liggen de uitstroomcijfers boven het gemiddelde en zijn de instroomcijfers minder hoog dan het gemiddelde. Daarnaast hebben veel bijstandsgerechtigden binnen een jaar weer een betaalde baan. Daarmee presteert de gemeente Heerenveen gemiddeld beter dan andere Friese gemeenten.
Provincie:
Tag(s):