woensdag, 5. juli 2006 - 8:34

Minder klachten over stank, meer over geluid

Regionaal

Jaarverslag Milieuklachten- en informatiecentrum laat in 2005 lichte stijging aantal klachten zien. Het Milieuklachten- en informatiecentrum (MKIC) heeft in 2005 3914 klachten binnengekregen. Dat zijn er bijna 200 meer dan in 2004. Ook het afgelopen jaar klaagden de inwoners van Gelderland het meest over luchtverontreiniging (stank), maar de hoe-veelheid stankklachten is aan het dalen.

Deze vermindering komt vooral doordat een aantal bedrijven –daartoe aangezet door de provincie - maatregelen heeft genomen om de geuroverlast te beperken en de provincie een aantal milieuvergunningen heeft aangepast. Het aantal klachten over geluidsoverlast is juist gestegen, het gaat dan vooral om industrielawaai.

In 2005 kwamen 2170 klachten over stank binnen, 1227 klachten over geluidsoverlast, 253 over bodemverontreiniging, 24 over waterverontreini-ging en 240 over overige zaken.
Provincie:
Tag(s):