vrijdag, 3. februari 2006 - 16:28

Minder regels voor werktijden

Den Haag

Er gaan minder regels gelden voor het maximale aantal uren dat iemand mag werken en voor nachtarbeid. Verder verdwijnen de aparte regels voor overwerk uit de wet en worden afspraken over pauzes een zaak van werkgevers en werknemers.

Deze voorstellen staan in het Wetsvoorstel vereenvoudiging arbeidstijdenwet van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarmee de ministerraad heeft ingestemd.
Categorie:
Tag(s):