donderdag, 30. maart 2006 - 15:45

Minder ziekteverzuim door Wet Poortwachter

De Wet verbetering poortwachter heeft bijgedragen aan een lager ziekteverzuim en minder nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Werkgevers en werknemers doen sinds de invoering van de wet (1 april 2002) veel meer om zieke werknemers weer zo snel mogelijk aan de slag te helpen. Dit is de belangrijkste conclusie van een evaluatieonderzoek naar de werking van de wet.

Het doel van de wet is om zieke werknemers weer zo snel mogelijk aan het arbeidsproces te laten deelnemen en daarmee arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Werkgevers die onvoldoende doen om een zieke werknemer weer aan het werk te helpen, kunnen door het UWV worden verplicht om het loon maximaal een jaar langer door te betalen. Zieke werknemers die weigeren mee te werken om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan, kunnen worden geconfronteerd met stopzetting van de loondoorbetaling of, in het uiterste geval, met ontslag.

Uit het onderzoek blijkt dat het ziekteverzuim is gedaald van 5,3 procent in 2002, tot 4,6 procent in 2004. Het aantal toegekende WAO-aanvragen over die jaren daalde van 80.000 naar 48.000.
Categorie:
Tag(s):