vrijdag, 24. november 2006 - 14:52

Minderjarigen asielzoekers beter beschermd tegen mensensmokkel

Den Haag

De ministerraad heeft op voorstel van minister Verdonk voor
Vreemdelingenzaken en Integratie en minister Hirsch Ballin van Justitie ingestemd met een aantal voorstellen om alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's), die in Nederland een asielaanvraag hebben ingediend, te beschermen tegen mensensmokkelaars.

Het kabinet vindt het onvermijdelijk dat er aanvullende maatregelen worden genomen om de verdwijning van deze minderjarigen een halt toe te roepen. De maatregelen
gelden voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, die ouder zijn dan 12 jaar en waarvan op basis risicoprofielen is vastgesteld dat zij risico lopen op verdwijning.
Provincie:
Tag(s):