vrijdag, 15. december 2006 - 13:13

Minimumloon per 1 januari 2007 met 1,26 procent omhoog

Den Haag

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2007 met 1,26 procent, vergeleken met 1 juli 2006. De verhoging komt doordat het wettelijk minimumloon aangepast wordt aan de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen. Op 1 juli 2007 volgt een halfjaarlijkse aanpassing. Dit heeft het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag bekendgemaakt.

Wettelijk bruto minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband per 1 januari 2007 (in euro’s)

per maand euro 1300,80
per week euro 300,20
per dag euro 60,04

Wettelijke bruto minimumjeugdlonen per 1 januari 2007 (in euro’s)


Leeftijd % van het minimumloon
......................Per maand....Per week....Per dag
22 jaar 85%......1105,70.......255,15.......51,03
21 jaar 72.5%....943,10........217,65.......43,53
20 jaar 61.5%....800,00........184,60.......36,92
19 jaar 52.5%....682,90........157,60.......31,52
18 jaar 45.5%....591,85........136,60.......27,32
17 jaar 39.5%....513,80........118,55.......23,71
16 jaar 34.5%....448,80........103,55.......20,71
15 jaar 30%.......390,25.........90,05.......18,01

De netto bedragen zijn, anders dan de bruto bedragen, niet wettelijk bepaald. Ze kunnen per bedrijfstak of bedrijf
verschillen. Dit komt door verschillen in inhoudingen op het loon, onder meer in verband met de premieheffing voor de sociale zekerheid.

Netto minimumloonbedragen in euro’s per 1 januari 2007(1)

Onderstaande tabel geeft ter indicatie de netto minimumloonbedragen voor een alleenstaande werknemer, die is geboren in 1950 of daarna. Werknemers ouder dan 57 jaar hebben recht op een hogere arbeidskorting. In de tabel is hiermee geen rekening gehouden.

Netto minimumloonbedragen per 1 januari 2007(1)


leeftijd...............per maand.......per week
23 jaar en ouder..1117...............257
22 jaar................964...............223
21 jaar................836...............193
20 jaar................724...............167
19 jaar................633...............146
18 jaar................562...............130
17 jaar................511...............118
16 jaar................449...............104
15 jaar................390.................90

(1) afgerond op hele euro’s
Categorie:
Tag(s):