zondag, 2. juli 2006 - 22:30

Minister Donner schiet op bölkes

Stramproy

Minister Piet Hein Donner van Justitie heeft aan de vooravond van het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) in Stramproy het schieten met een schuttersbuks uitgeprobeerd. Hij deed dit na de traditionele Heilige Mis, waarbij hij en zijn vrouw aanwezig waren. Gouverneur Leon Frissen heeft Donner uitgenodigd om op het schietterrein van schutterij St. Anthonius op de bölkes te schieten.

De uitnodiging aan de minister heeft te maken met de zogenaamde problematiek van ‘wapens en munitie’. De laatste jaren is de noodzaak gegroeid goede regels te hebben voor het wapengebruik.

De door de schutters gebruikte buksen worden binnen de huidige regelgeving inmiddels vergeleken met ‘echte’ vuurwapens. En dat brengt voor de schutters zeer veel onnodige administratieve verplichtingen en lasten met zich mee.

In overleg tussen de Schuttersfederaties en het Ministerie van Justitie wordt momenteel echter gewerkt aan een oplossing hiervoor. Gouverneur Frissen heeft eerder aan Minister Donner gevraagd te willen bewerkstelligen dat de actuele verplichting voor de Limburgse schutters om per augustus over een licentie van de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA) te beschikken tijdelijk wordt opgeschort in afwachting van een oplossing uit het lopende overleg.

Met de uitnodiging aan de Minister om zelf te schuttersbuks ter hand te nemen beoogt de Gouverneur in dit verband in de praktijk aan te tonen dat deze buks in generlei wijze te vergelijken is met reguliere vuurwapens.
Provincie:
Tag(s):