maandag, 9. oktober 2006 - 15:33

Minister Nicolaï start met eigen Kafkabrigade

Den Haag

Maandag 9 oktober start minister Nicolaï voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties met een eigen Kafkabrigade. In reactie op het eindrapport van de Nationale Conventie vorige week, gaf minister Nicolaï al aan niet te willen wachten tot een volgend kabinet om ten strijde te trekken tegen Kafkaiaanse toestanden. Met zijn Kafkabrigade wil minister Nicolaï voorkomen dat burgers vastlopen tussen de verschillende overheidssystemen en regels.

In het kader van de administratieve lastenverlichting voor burgers zet Minister Nicolaï zich al vol in voor de strijd tegen de bureaucratie. Uit meldingen bij hetmeldpunt www.lastvandeoverheid.nl blijkt echter dat het nog te vaak voorkomt dat mensen ondanks klachtenregelingen en bezwaarprocedures van de verschillende instanties tussen wal en schip terecht komen. De Kafkabrigade van minister Nicolaï bindt daar vanaf vandaag de strijd tegen aan en start met tien lastige zaken van mensen die overal buiten lijken te vallen. Dit maakte de minister vandaag bekend op het congres 'Jij maakt AL het verschil'.

De Kafkabrigade bestaat uit een groep bestuurskundigen die een beproefde methode hebben ontwikkeld om knelpunten van burgers, die zijn vastgelopen in de bureaucratische molen, op te lossen. Dit wordt gedaan met behulp van gesprekken met de melder van het probleem en alle betrokken instanties. Een nadere toelichting op de Kafkabrigade en - methode is te vinden op de website www.kafkabrigade.nl.
Provincie:
Tag(s):