dinsdag, 16. mei 2006 - 9:02

Minister Peijs bezoekt gemeente Barneveld

Barneveld

Op maandag 22 mei a.s. komt Karla Peijs, minister van Verkeer en Waterstaat naar Barneveld. Eerst zal zij Stroe aandoen voor de 'opening' van de nieuwe geluidsschermen langs de A1. Daarna zal zij bij station Barneveld-Noord het nieuwe Transferium openen.

In Stroe staan sinds begin dit jaar geluidsschermen die op een bijzondere manier tot stand zijn gekomen. Rijkswaterstaat heeft het project op een nieuwe manier aanbesteed. Er is een budget vastgesteld en de eisen waaraan het geluidsscherm minimaal moet voldoen, zijn geformuleerd.

Vervolgens is aan drie partijen gevraagd om op basis van het beschikbare budget een passend scherm te ontwerpen. Hierbij is aangegeven dat de schermkeuze gemaakt zou worden door de bewoners van de 36 betrokken woningen in Stroe.

De bewoners van 18 jaar en ouder van de betreffende woningen hebben 'stemrecht' gekregen om zelf de keuze voor het scherm te maken. Voordat de ontwerpen werden voorgesteld aan de bewoners, heeft Rijkswaterstaat samen met de gemeente Barneveld getoetst of de schermen aan de eisen voldoen.

Vervolgens zijn tijdens een bijeenkomst in mei 2005 de drie ontwerpen gepresenteerd. Het viel op dat elk ontwerp een eigen insteek had; de één had het geluidseffect gemaximaliseerd, de ander had extra toevoegingen aan het ontwerp gedaan.

Onder leiding van een notaris mochten de 66 'kiesgerechtigden' vervolgens hun stem uitbrengen. In totaal zijn 46 stemmen uitgebracht, waarvan 36 voor het ontwerp van Noise Protection/Redubel. Dit ontwerp kenmerkt zich door de grootste geluidsreductie.

De gemeente Barneveld kreeg in 2004 subsidie van het Bureau Saneringslawaai om maatregelen te treffen voor de woningen in Stroe die gelegen zijn naast de A1. Het ging hierbij om een bedrag van € 850.000,-. Het college van B&W heeft Rijks-waterstaat gevraagd om de realisatie van het geluidsscherm te verzorgen.

Het Transferium is sinds april dit jaar in gebruik en wordt ook op 22 mei officieel geopend door minister Peijs.

In de Valleiregio (West-Veluwe) groeit het aantal inwoners snel en neemt de economische bedrijvigheid toe. Dit zorgt de komende jaren voor een flinke toename van het verkeer. De bestaande voorzieningen zijn niet voldoende om belangrijke locaties in de regio ook in de toekomst goed bereikbaar te houden. Daarom investeert de provincie Gelderland in een hoogwaardige treinverbinding tussen Amersfoort en Ede, de Valleilijn. Aan deze Valleilijn ligt het station Barneveld-Noord, op steenworp afstand van de A1.

Door de bouw van een Transferium waar 250 auto's gratis en beveiligd kunnen worden geparkeerd, stapt de reiziger hier gemakkelijk over op de trein richting Ede of Amersfoort.

De eerste planvorming voor het project vond plaats in 2001. De feitelijke realisering van de verbetering van de infra-structuur tussen de A1 en het transferium, de bouw van het transferium met de voetgangersbrug over het spoor, de verbetering van het station door o.a. de aanleg van een kiss & ride; dit alles heeft binnen 1 jaar plaatsgevonden. Dit was een organisatorisch en technisch hoogstandje.

De gemeente Barneveld en de provincie Gelderland investeren met de bouw van het Transferium en de bijbehorende infrastructuur en het station een bedrag van zo'n € 13,5 miljoen. Deze investeringen worden grotendeels mogelijk gemaakt door Europese en rijkssubsidies.

Het station ligt op het bedrijventerrein Harselaar. Ten noorden van het station worden nieuwe kantoor- en bedrijfs-ontwikkelingen ontwikkeld op Harselaar Centraal. Voor dit gebied Harselaar Centraal is een nieuw bestemmingsplan in de maak.

Verder wordt het bedrijventerrein de komende jaren fors uitgebreid in Harselaar Zuid. Een goede bereikbaarheid met de auto en het openbaar vervoer is van groot belang voor deze ontwikkelingen.
Provincie:
Tag(s):