donderdag, 28. september 2006 - 11:10

Minister Veerman op ‘Tour de la campagne’

Woensdag, 4 oktober, gaat minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op ‘Tour de la campagne’ in landsdeel Oost. Dit gebeurt op uitnodiging van gedeputeerde Keereweer (Gelderland) en gedeputeerde Jansen (Overijssel) . De minister bezoekt verschillende plattelandsprojecten. Centraal staan de kansen en dilemma’s voor een vitaal platteland en de actuele ontwikkelingen in de betreffende regio’s.

In regio Oost praat Veerman met vrijwilligers van een cultureel ontmoetingscentrum en een wijnboer over de reconstructieprojecten, de sociale samenhang, de economie van de landbouw, landgoederen, natuur en recreatie.

Minister Veerman fietst, loopt en rijdt met een trekker door het gebied tussen Noordijk en Markelo en praat daar met de gedeputeerden, ondernemers en andere betrokkenen uit de provincies Gelderland en Overijssel. Met een koe aan de hand opent hij De Voorde (doorwaadbare plaats) over de Schipbeek; een nieuwe verbinding voor fietsers, wandelaars en koeien.

Genodigden kunnen de hele tocht en de discussies volgen via een live beeld- en geluidverbinding. In restaurant de Viersprong in Markelo staat een scherm opgesteld. Na afloop van de tocht is hier gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen aan de betrokken ondernemers en belangenbehartigers, de gedeputeerden en de minister.

Er zijn miljarden euro’s geïnvesteerd in een vitaal platteland. Ook de komende jaren zal dat niet anders zijn. De provincies krijgen een prominente rol via het nieuwe Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) met zo’n 3,2 miljard euro Rijksgeld voor plattelandsprojecten. Het Rijksgeld vormt samen met financiële bijdragen van de EU, provincies, gemeenten en waterschappen een budget van ongeveer 7,5 miljard euro in de komende zeven jaar.
Provincie:
Tag(s):