woensdag, 10. mei 2006 - 8:00

Minister Verdonk op bezoek Renkum

Renkum

Minister Verdonk bezocht dinsdag de gemeente Renkum. Tijdens dit werkbezoek bracht ze een bezoek aan Hera Vrouwenopvang Gelderland in Oosterbeek en aan de School voor Edu-catie & Pasvorm, een onderdeel van het ROC Rijn en IJssel in Renkum. Tijdens het bezoek aan de school gaven het ROC, Stichting Welzijn De Bries en Stichting Vluchtelingenwerk Midden Gelderland korte presentaties.

Zo gaf het ROC uitleg over het lokaal beleid voor inburgering met aandacht voor ontwikkeling en het praktijkleren op stages en uitleg over het programma ‘educatie en activering’ als opstap voor reïntegratie.

Stichting Welzijn De Bries vertelde over een bijzonder project: ontmoetingsmiddagen voor autochtonen en allochtonen waar nieuwe sociale verbanden worden gestimuleerd onder het motto ‘van isolement naar participatie en integratie’.

Stichting Vluchtelingenwerk Midden Gelderland informeerde over een drietal specifieke projecten. Zo is er een gezamelijke kranslegging door vluchtelingen bij de herdenking van oorlogsslachtoffers op 4 mei. Tijdens het project Taal aan Huis geven autochtone inwoners van Renkum taalles aan vluchtelingen en kunnen overtuigingen en meningen kunnen worden uitgewisseld.

Tot slot werd het project Bevorderen van vrolijkheid gepresenteerd. Tijdens dit project worden creatieve workshops voor kinderen en jongeren georganiseerd. Zo is er een film in voorbereiding met als onderwerp ‘de straat als ontmoetingsplaats van autochtone en allochtone jongeren: daar vindt integratie plaats’.

Journalisten die geïnteresseerd zijn kunnen tijdens het bezoek aan de school aan de Groeneweg 14 in Renkum, meelopen met het programma.
Provincie:
Tag(s):