vrijdag, 20. januari 2006 - 9:34

Minister Zalm bepleit keuze collectieve pensioenen

Maastricht

Minster Zalm van Financiën is tegen een te grote keuze-mogelijkheid binnen collectieve pensioenregelingen. Individuele keuze is een groot goed, zei Zalm, ‘maar we moeten uitkijken dat we niet in dezelfde fouten vervallen als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zweden’. Zalm deed deze uitspraak tijdens een workshop over pensioenen op de Universiteit Maastricht op donderdag 19 januari.

Zalm benadrukte dat collectieve pensioenregelingen waardevol zijn omdat ze lage kosten met zich meebrengen en omdat ze solidariteit tussen generaties mogelijk maken.

Zalm verdedigde bovendien het nieuw Financieel Toetsings-kader. Pensioenfondsen klagen over het feit dat ze een eventuele onderdekking binnen 1 jaar moeten corrigeren. Zalm gaf echter aan daaraan te willen vasthouden. Wel zette hij de deur nadrukkelijk open voor versoepeling van deze herstelperiode indien nodig.

De lezing van minister Zalm vormde de afsluiting van een tweedaagse academische workshop in Maastricht over pensioenen. Deze werd georganiseerd door Netspar, een maatschappelijk topinstituut op het gebied van pensioen, levensloop en vergrijzing, en de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Universiteit Maastricht.
Provincie:
Tag(s):