donderdag, 7. september 2006 - 9:16

Ministeries onderzoeken 'mysterie' stankoverlast

Amsterdam

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het ministerie van VROM hebben sinds dinsdag, samen met de Kustwacht en het Haven Coördinatie Centrum Rotterdam, onderzoek verricht naar de bron van de stank en om wat voor stof het gaat.

De Bollenstreek en de regio Amsterdam werden dinsdag en woensdag geplaagd door een olie-achtige stank. De stank bleek afkomstig van gaswolken die van zee over land trokken. In totaal is drie maal een gaswolk over dit gebied getrokken. Klachten van inwoners waren: prikkelende ogen, misselijkheid, hoofdpijn en last van de luchtwegen. De wolken zijn vermoedelijk afkomstig van een schip voor de kust. Inmiddels zijn de wolken verwaaid en niet meer traceerbaar.

De brandweer heeft dinsdag en woensdag gemeten en heeft geen gevaarlijke stoffen kunnen aantonen. De gaswolken waren waarschijnlijk wolken van koolwaterstof. Ook heeft de afgelopen 2 dagen een meetwagen van het RIVM onderzoek verricht om de samenstelling te onderzoeken. Het RIVM heeft de gaswolken niet aangetroffen.
Provincie:
Tag(s):