vrijdag, 17. maart 2006 - 19:56

Ministerraad stemt in met modernisering huurbeleid

Den Haag

De ministerraad heeft ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een brief van minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met voorstellen om het huurbeleid te moderniseren. Het beleid is gericht op meer keuzevrijheid voor de huurder.

Hiervoor moet meer geïnvesteerd worden in nieuwbouw en herstructurering van wijken. Daarnaast moet er een betere verhouding komen tussen de prijs en de kwaliteit van huurwoningen om investeringen in de huurmarkt te bevorderen. Het is uiteindelijk de bedoeling een kwart van de huurmarkt te liberaliseren.

Tegelijkertijd is er duidelijkheid en bescherming voor de huurders. Om die reden wordt het nieuwe systeem pas per 1 januari 2007 ingevoerd. Woningen kunnen pas worden geliberaliseerd als er voldoende is bijgebouwd. Met name de zittende huurders worden ook nog na 2010 beschermd tegen al te grote huurstijgingen.
Categorie:
Tag(s):