woensdag, 13. december 2006 - 10:05

MKB-ers pakken probleem vergrijzing niet aan

Groningen

De meerderheid van de MKB-ers in Noord-Nederland beschouwt vergrijzing als een probleem. Zeventig procent van hen geeft echter aan níet van plan te zijn om het beleid van de onderneming aan te passen vanwege diezelfde vergrijzing. Dit zijn de conclusies uit een deze week gepubliceerd onderzoek dat HanzeConnect, de zakelijke dienstverlener van de Hanzehogeschool Groningen, in opdracht van de Gibo Groep heeft gedaan onder 320 MKB-ers in Noord-Nederland.

HanzeConnect vroeg MKB-ers in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) naar de gevolgen van de vergrijzing voor de economie. De meningen hierover waren verdeeld, maar een kleine meerderheid voorziet toch economische groei: 61% denkt dat de werkgelegenheid zal stijgen als gevolg van de vergrijzing. Het grootste deel van het MKB verwacht dat de vergrijzing pas over vijf tot vijftien jaar merkbare invloed zal hebben.

De ondernemers denken dat als gevolg van de vergrijzing de personeelskosten en het ziekteverzuim gaan stijgen. Daar tegenover staat wel, dat men verwacht dat de kwaliteit van dienstverlening en de arbeidsmoraal omhooggaan. Het verlies van ervaren medewerkers wordt niet echt als een probleem gezien.

Op dit moment heeft vijftien procent van de bedrijven maatregelen genomen om met vergrijzing om te gaan en zestien procent is dit van plan. De resterende 69% is niet van plan om aanpassingen in het beleid door te voeren. De huidige aanpassingen betreffen voornamelijk het aanpassen van de werkomgeving en het aannemen van jonger personeel.
Provincie:
Tag(s):