woensdag, 12. juli 2006 - 10:02

Mobiele snelheidscontrole gaat digitaal

Hilversum

Woensdag controleert het verkeershandhavingsteam van de Politie Gooi en Vechtstreek als eerste in Nederland met digitale mobiele controlemiddelen. De overtreder zal hiervan twee dingen merken: er is geen flits meer te zien en de acceptgiro ligt sneller op de mat. Op de Diependaalselaan, een gevaarlijke weg in Hilversum, wordt met deze nieuwe apparatuur een start gemaakt.

De juridische en technische voorzieningen van het systeem was al enige tijd gereed. Vervolgens is het systeem getest en door het Nederlands Meetinstituut (NMi) gecertificeerd. Verleden week zijn de laatste puntjes op de i gezet. Het korps heeft samen met het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) gewerkt aan het digitale systeem, waardoor het ook voor de overige politieregio's beschikbaar is.

De werking van de snelheidsmeting in dit digitale systeem is gelijk aan het oude systeem. Daarentegen wordt de foto nu op een laptop ingelezen en wordt het kenteken ook direct digitaal herkend. Na de controle worden de gegevens uit de laptop rechtstreeks doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), waardoor de acceptgiro zeer snel kan worden aangemaakt en verzonden.

In Nederland wordt intensief op snelheid gecontroleerd. Snelheidscontroles vinden om drie redenen plaats. Allereerst omwille van de verkeersveiligheid, omdat de snelheid bij ieder verkeersongeval een factor is. Het milieu is een tweede goede reden: hoe harder een voertuig rijdt, hoe hoger het brandstofverbruik, hoe meer CO2-uitstoot en hoe meer geluidsoverlast. De derde reden is mobiliteit. Files ontstaan minder snel als weggebruikers met ongeveer dezelfde snelheid rijden. Bovendien is de kans op ongelukken kleiner en ook dat scheelt files: bijna 13% van de files is direct te wijten aan een ongeval.
Categorie:
Tag(s):