dinsdag, 2. mei 2006 - 14:55

Mobiele snelheidsmeters voor Aa-landen en Zuid

Zwolle

De mobiele snelheidsmeters van de gemeente Zwolle staan in de maand mei aan de Merwedelaan in Aa-landen en aan de Burgemeester de Vos van Steenwijklaan in Zwolle-Zuid. Deze verkeersborden reageren op de snelheid van naderende voertuigen en laten daarop ziem of de automobilist met toegestane snelheid rijdt.

Twee snelheidsmeters, één in elke rijrichting, worden aan de Merwedelaan ter hoogte van de Volkerak en Mosselkreek in Aa-landen geplaatst. De Merwedelaan blijft na de invoering van de 30km/u-zones in Aa-landen in het najaar van 2006, een 50km/u-weg. Op deze weg wordt veel overgestoken richting de Dobbe, Bolder en het Agnieten College. Overschrijding van de toegestane snelheid brengt een kwetsbare groep verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers in gevaar.

In Zwolle-Zuid krijgen beide snelheidsmeters ter hoogte van de Landsheerlaan en de Stadhouderlaan een plekje aan de Burgemeester de Vos van Steenwijklaan. Uit meldingen van weggebruikers en omwonenden blijkt dat de snelheid op deze weg hoger is dan de maximumsnelheid van 50km/u. Met de snelheidsmeters wordt de weggebruiker bewust gemaakt van zijn rijsnelheid.

De borden moeten het rijgedrag van automobilisten positief beïnvloeden, iets wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Hardrijders worden niet gestraft met een bon maar worden ‘beloond’ wanneer zij zich gaan houden aan de maximumsnelheid.

De gemeente is bezig met de invoering van ‘Duurzaam Veilig’. Daarbij wordt het wegennet onderverdeeld in verkeersaders en verblijfsgebieden. Op verkeersaders staat de doorstroming van het autoverkeer centraal, in verblijfsgebieden is de snelheid afgestemd op de langzame verkeersdeelnemers.

Onder de verkeersaders vallen de 50, 70- en 80km/u-wegen. De verblijfsgebieden zijn de 30- en 60km/u-zones. Structurele handhaving van de snelheid op deze wegen is voor de politie onmogelijk, vandaar dat de gemeente de snelheidsmeter inzet om het rijgedrag van automobilisten te beïnvloeden.

Degene die zich houdt aan de snelheid wordt ‘beloond’ met een lachend gezichtje op het matrixbord terwijl een te hoge snelheid een treurig gezichtje oplevert. Het effect op het verkeer van deze snelheidsmeters is in de eerste maanden het grootst. Daarom is er gekozen de borden na een aantal maanden te verplaatsen naar andere locaties in de stad.
Provincie:
Tag(s):