vrijdag, 22. september 2006 - 7:23

'Modder op de weg'

Zeeland

Het najaar is voor agrariërs de tijd om aardappelen en bieten te rooien. Tijdens deze werkzaamheden kan er modder op de wegen terechtkomen.Modder op de weg in combinatie met regen, mist of schemering kan tot gevaarlijke situaties voor het verkeer leiden. In deze periode is het belangrijk om te voorkomen dat er ongevallen door modder gebeuren.

Om ongevallen te voorkomen wijst waterschap Zeeuwse Eilanden alle agrariërs erop:

1. ernstige vervuiling te voorkomen door modder van de wielen van de landbouwvoertuigen te verwijderen voordat de voertuigen de weg op gaan;

2. de vervuilde wegdekken zo snel mogelijk schoon te (laten) maken en geen grote blokken klei in de bermen te laten liggen;

3. contact met het waterschap op te nemen als een verkeersonveilige situatie dreigt te ontstaan door de modder op de weg, waarbij het waterschap kan besluiten om borden met een maximumsnelheid van 50 km/uur en slipgevaar te plaatsen;

4. voor aanvang van de werkzaamheden modderstickers te plaatsen, zodat weggebruikers op mogelijk gevaar geattendeerd worden. De stickers zijn voor leden gratis verkrijgbaar bij ZL-TO (telefoon 0113-247700).

Het opruimen van modder op de weg is een zaak van de veroorzaker. Het waterschap houdt toezicht en heeft als wegbeheerder de mogelijkheid de helpende hand te bieden maar ook om bij nalatigheid de weg schoon te laten maken op kosten van de vervuiler. Als een ongeluk wordt veroorzaakt door de modder, dan is de vervuiler ook verantwoordelijk voor het ongeval en voor alle gevolgen van dien.

Er kan proces-verbaal worden opgemaakt en in het kader van de We-genverordening Zeeland 1994 kan worden gestraft met maximaal drie maanden hechtenis of een geldboete van maximaal € 2.275,-. Van de situatie worden dan ook altijd foto’s gemaakt.

Weggebruikers moeten er de komende periode rekening mee houden dat zij modder op de weg tegen kunnen komen. Zij moeten hun verantwoordelijkheid kennen en hun snelheid aanpassen aan de omstandigheden. Met name de wegen in het buitengebied worden in de herfst intensief gebruikt voor vervoer van aardappelen en bieten en dat brengt modder op de weg met zich mee. Oplettend rijden en aanpassen van de snelheid zijn aan te raden.
Provincie:
Tag(s):