woensdag, 13. september 2006 - 11:14

Moddercampagne: 'Werk mee naar huis?'

Leeuwarden

In samenwerking met de Friese gemeenten start het ROF (Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân) haar jaarlijkse 'moddercampagne'. Het zwaartepunt ligt op een intensieve voorlichtingsronde, gericht op alle landbewerkers die in Fryslân actief zijn. Met als motto 'Werk mee naar huis?'

Plaats een waarschuwingsbord' worden zij aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor medeweggebruikers. De meeste Friese gemeenten kennen een ‘uitleenconstructie’ en stellen speciale waarschuwingsborden beschikbaar die bij werkzaamheden kunnen worden ingezet.

Elk najaar gaan agrariërs en loonbedrijven de Friese klei te lijf. Daarbij is tijdelijke vervuiling van wegen onvermijdelijk. Trekkers, klei en regen laten nu eenmaal hun sporen na. Ondanks de wettelijke plicht om vervuilde weggedeelten weer schoon en veilig te maken, zijn er altijd momenten van slipgevaar. Dat brengt elk najaar ongevallen met zich mee, soms met zeer ernstige afloop. Weggebruikers zijn zelden berekend op plotselinge gladheid. De praktijk wijst uit dat tijdige en adequate waarschuwing de risico's aanmerkelijk verkleint. Met haar 'moddercampagne' willen het ROF en de gemeenten alle betrokkenen daarop attenderen.

Ruim 7.700 bedrijven in Fryslân (loonbedrijven, akkerbouwers, graasdierhouders met snijmaïsteelt) ontvangen van hun gemeente een brief en een spelregelbrochure 'Modder op de weg'. Hierin staat nauwgezet omschreven wat men kan doen om de risico's te minimaliseren. Daarin spelen 'modderborden' de hoofdrol. Deze worden door de meeste gemeente beschikbaar gesteld via een zogenaamde uitleenconstructie. De borden zijn dan via de gemeente te lenen en moeten na gebruik weer retour gebracht worden. Op www.rof.nl/modder staat omschreven welke gemeenten een uitleenconstructie kennen.

De spelregelbrochure ''Neem je je werk mee naar huis?" gaat ook in op de wettelijke plicht voor iedere verkeersdeelnemer om de weg schoon te houden. 'Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te verwijten verkeersongeval plaatsvindt, waardoor letsel ontstaat', aldus de wetgever. Dat impliceert dat de 'vervuiler' aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele gevolgen. Ook om die reden is extra aandacht gerechtvaardigd. Het aantoonbaar veroorzaken van ongevallen kan desastreuze gevolgen hebben voor bedrijven, om nog maar te zwijgen van de wijze waarop dergelijke gebeurtenissen ingrijpen in de persoonlijke leefsfeer. Bedrijven die de brochure over het hoofd zien, kunnen altijd contact opnemen met de helpdesk van het ROF, tel: 058 292 5354 of met de eigen gemeente.
Provincie:
Tag(s):