maandag, 24. juli 2006 - 11:36

Moderne warmtekrachtcentrale voor Deventer

Deventer

De rioolzuiveringsinstallatie in Deventer krijgt een fonkelnieuwe warmtekrachtinstallatie. De huidige installatie van het Waterschap Groot Salland is 18 jaar oud en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Met het nieuwe type wordt jaarlijks tenminste € 200.000,- bespaard.

De huidige warmtekrachtinstallatie van de RWZI Deventer is gebouwd in 1988. De installatie voldoet niet meer aan de uitstootnormen voor uitlaatgassen (NOx), waardoor de motoren niet hun maximale vermogen kunnen leveren. Omdat niet al het op de RWZI zelf geproduceerde gas wordt gebruikt en omgezet in elektriciteit, kost dit geld en is ook het milieu niet gebaat bij het in bedrijf houden van deze oude installatie. Daarnaast wordt er veel motorolie verbruikt, zijn onderdelen moeilijk verkrijgbaar en hebben de gasmotoren een ingrijpende en dure renovatie nodig. Dit was voor het waterschap reden genoeg een kostenvergelijking te maken met een nieuwe warmtekrachtinstallatie.
De nieuwe installatie heeft een hoger rendement en kan al het geproduceerde biogas omzetten.

Uit een vergelijking blijkt, dat met de huidige energieprijzen de jaarlijkse lasten van de nieuwe warmtekrachtinstallatie ongeveer € 50.000,- lager uitvallen dan bij die van de huidige installatie. Het verschil in elektriciteitsinkoop is circa € 144.000,-, in het voordeel van de nieuwe installatie. In verband met de stijgende energieprijzen zal dit voordeel alleen nog maar verder toenemen.

Onderzocht is ook in hoeverre een meerinvestering, waardoor de nieuwe warmtekrachtinstallatie in de toekomst op aardgas zou kunnen draaien, rendabel zou zijn. Dat is niet het geval.
Provincie:
Tag(s):