woensdag, 21. juni 2006 - 18:57

Moerdijk-II onnodig, maar provincie zet door

Amsterdam

'Respect voor feiten heeft plaatsgemaakt voor prestige en grootheidswaan.' Zo typeert Willem Verhaak, campagneleider Ruimte en Landschap bij Milieudefensie de opstelling van de provincie Noord-Brabant die de aanleg van een nieuw mega-bedrijventerrein bij Moerdijk, Moerdijkse Hoek, nog steeds open houdt.

Een gisteren verschenen onderzoek, nota bene uitgevoerd in opdracht van de provincie zelf, toont aan dat er nog honderden hectares beschikbaar zijn die de vraag aan nieuwe bedrijvigheid makkelijk kunnen opvangen. Milieudefensie roept de gemeente Moerdijk op niet te buigen voor de druk van bedrijfsleven en het provinciale bestuur. Gaan de plannen toch door, dan stapt Milieudefensie naar de rechter.

Uit het onderzoek blijkt dat bij gemiddelde economische groei er in West-Brabant behoefte is aan 293 hectare bedrijventerrein. Dat is fors minder dan het nu al beschikbare aanbod op het bestaande terrein bij Moerdijk, en op de gebieden bij de Roode Vaart en het station Lage Zwaluw. Zelfs bij het meest gunstige economische scenario is er nauwelijks tekort aan ruimte.

In december 2005 zette het Centraal Planbureau CPB in de Bedrijfslocatie Monitor al grote vraagtekens bij de aanleg van een nieuw grootschalig bedrijventerrein in de gemeente Moerdijk. Eerder al verschenen onderzoeken van de TU-Delft en STOGO en van het professorenkwartet Rijnvos, Verhallen, Van Wijmen en Zijderveld met dezelfde conclusies: de aanleg van Moerdijkse Hoek is volstrekt overbodig.

De provincie komt echter met nieuwe 'argumenten' om de mogelijkheid van de (gefaseerde) aanleg van de Moerdijkse Hoek open te houden: een groot deel van de berekende behoefte aan bedrijventerreinen zou van de logistieke sector komen. Maar volgens de bestuurders mogen die bedrijven níet op de braakliggende terreinen van Moerdijk-1 worden gevestigd omdat die ruimte gereserveerd is voor de 'zeehavengerelateerde sector'. Willem
Verhaak: 'En dit terwijl de praktijk aantoont dat die sector in West-Brabant niet meer groeit - zie de honderden hectaren terrein van
Moerdijk-1 die al ruim dertig jaar braak liggen.'

Komende vrijdag bespreken de gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant en staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) de plannen voor Moerdijkse Hoek. Milieudefensie roept de gemeente Moerdijk op voet bij stuk te houden. Het buitengebied van Moerdijk moet gespaard blijven van een nieuwe aanslag op de schaarse rust en ruimte en op de leefbaarheid van dat landschap. Gebeurt dat niet, dan stapt Milieudefensie naar de rechter.
Provincie:
Tag(s):