woensdag, 23. augustus 2006 - 13:03

Mogelijk blowverbod in Weert

Weert

In de gemeente Weert komt mogelijk een blowverbod. De gemeenteraad moet binnenkort hiervoor haar goedkeuring geven aan de voorgestelde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Wanneer dit gebeurt, kan het college van burgemeester en wethouders dit verbod uitvoeren in daarvoor aangewezen gebieden. Eerder al is in Weert een dergelijk verbod van kracht geworden voor wat betreft alcoholhoudende dranken.

Het gemeentebestuur neemt die bepaling in de APV op, omdat het van mening is dat het gebruik van drugs op de openbare weg leidt tot verloedering van de openbare ruimte. Bovendien ondergraaft dat het beleid om het gebruik van drugs juist terug te dringen, vinden burgemeester en wethouders.
Provincie:
Tag(s):