zondag, 24. december 2006 - 21:49

Mogelijk laatste Kerstmis

Uithoorn

Overal zijn zondagavond op Kerstavond in alle kerken in Nederland Kerstvieringen gehouden waarbij de Christenen de geboorte van Jezus hebben gevierd. Zo kwamen er ook in Uithoorn honderden mensen naar de dorpskerk de Schans om gezamenlijk het begin van het kerstfeest te vieren.

Maar velen kwamen met een dubbel gevoel omdat het nog maar de vraag is of men volgend jaar de Kerstviering ook weer in de Schans kan vieren. Doordat er twee parochies zijn samengegaan mag er één kerkgebouw overblijven. Op dit moment wordt er studie verricht naar de geschiktheid van een gebouw waar de huidige parochianen hun geloof kunnen vieren. De uitslag daarvan wordt begin januari 2007 verwacht.

Er wordt momenteel overwogen om kerkgebouw De Schans niet meer te gebruiken zodat de kans op slopen groot wordt. Omdat dit volgens velen nooit mag gebeuren heeft een groep mensen de Task Force Kerkgebouw De Schans opgericht die het slopen van het kerkgebouw willen voorkomen.

Zij vinden dat dit kerkgebouw een belangrijk deel van het gezicht van Uithoorn bepaalt. ‘Niet alleen vanwege het belang voor de identiteit van ons dorp, maar ook vanwege de zeer rote cultuur- en architectuurhistorische waarde evenals de sociale cohesie die het met zich meebrengt, zijn wij van mening dat het kerkgebouw niet gesloopt mag worden!’, zegt mede-initiatiefneemster Cora Smit uit Uithoorn. ‘Laten we dit kerkgebouw en de overige kerkgebouwen in Nederland koesteren voor de toekomst!

Er is door de Task Force een enquête onder de bewoners van Uithoorn en de Amstelhoek uitgezet om ze op de hoogte te stellen van de mogelijke sloop en waarin hun mening over de toekomst van de kerk wordt gepeild.

‘Op dit moment zijn wij met een aantal vrijwilligers. Wij kunnen ons voorstellen dat er meer mensen bereid zijn om ons te helpen ons doel te bereiken'. Mocht u vragen hebben of actief willen deelnemen aan Task Force Kerkgebouw De Schans, kijkt u dan op de website Task Force Kerkgebouw De Schans.
Provincie:
Tag(s):