dinsdag, 19. september 2006 - 15:24

Mogelijk popconcerten op TT-circuit

Assen

Met ingang van volgende zomer willen gedeputeerde staten (GS) muziekevenementen mogelijk maken op het TT-circuit in Assen. GS hebben zowel een ontwerp¬milieuvergunning als een vergunning voor de Natuurbeschermingswet vastgesteld die deze week ter inzage komen te liggen. De vergunningen maken een driedaags muziekfestival en één popconcert per jaar mogelijk.

Gedeputeerde Tanja Klip-Martin (VVD) ziet de nieuwe vergunningen als een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van het TT-circuit. “We hebben duidelijke afspraken gemaakt om overlast tot een minimum te beperken. Met die afspraken moet het mogelijk zijn de ambities van het TT-circuit te realiseren. Bovendien passen de nieuwe activiteiten uitstekend in ons cultuurbeleid. Wij willen graag het culturele aanbod voor jongeren vergroten,� zo vertelt de milieugedeputeerde.

De provincie heeft vooraf overlegd met alle belanghebbenden over het initiatief van het TT-circuit. De vergunningen bepalen dat het meerdaagse festival gedurende drie dagen en twee nachten gehouden kan worden in de periode vanaf het eerste volle weekend voor 15 augustus tot 1 oktober. Om geluidsoverlast te beperken vinden vanaf 01.00 ’s nachts geen optredens meer plaats.

Het popconcert kan plaatsvinden vanaf het laatste weekend van juli tot 1 oktober en mag tot uiterlijk 23.00 uur duren. De evenementen zullen geen nadelige gevolgen hebben voor het natuurgebied Witterveld, onder andere omdat het broedseizoen wordt ontzien.

Tijdens de muziekevenementen worden geluidmetingen uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. Gedeputeerde Klip zegt de vinger aan de pols te houden. “Dit soort evenementen mogelijk maken is een kwestie geven en nemen. De afspraken zijn niet voor niets gemaakt. De provincie zal nauwgezet toezien op de naleving van de vergunning,� aldus Klip.

Met de nieuwe vergunning komt het TT-circuit aan het maximum van twaalf dagen waarop de gebruikelijke geluidsnormen mogen worden overschreden. Het TT-circuit heeft al een vergunning voor zeven dagen internationale motorsportactiviteiten voor de TT en de Superbike en één dag voor het Truckstarfestival. Twaalf dagen is op grond van de wet en jurisprudentie het maximale aantal waarvoor vergunning kan worden verleend.
Provincie:
Tag(s):