dinsdag, 12. december 2006 - 8:41

Mogelijk vervolging in trapongeval Utrecht

Utrecht

Het openbaar ministerie Utrecht heeft gisteren bij de rechter-commissaris de opening van een gerechtelijk vooronderzoek (GVO) gevorderd naar een verdachte inzake het trapongeval. Het doel van dit GVO is het horen van een aantal getuigen en de verdachte bij de rechter-commissaris.

Het onderzoek is tot nu toe steeds gericht geweest op de exacte toedracht van het ongeval. Uit dit onderzoek is nu een verdenking gerezen tegen een medewerker van de gemeente. De verdenking is dat hij, hoewel hij mogelijk op de hoogte was van een mogelijk gevaarlijke situatie rond te trap, niet of onvoldoende heeft ingegrepen door de trap te (laten) herstellen. Op dit moment is er geen aanleiding om de gemeente aan te merken als verdachte.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek bij de rechter-commissaris, zal de officier van justitie bepalen of nader onderzoek (eventueel ook technisch) gewenst is. Als het onderzoek volledig is afgerond, zal de officier van justitie bepalen of er strafrechtelijke vervolging zal plaatsvinden en zo ja, wie er dan vervolgd zal worden.
Provincie:
Tag(s):