vrijdag, 22. september 2006 - 13:43

Mogelijkheden voor productie bio-aardgas in Flevoland

Flevoland

De provincie Flevoland laat voor de agrarische sector de mogelijkheden onderzoeken om bio-aardgas te produceren en te leveren op het aardgasnet. De provincie vindt het belangrijk dat er steeds meer duurzame energie geproduceerd wordt. De productie van bio-aardgas levert een bijdrage aan de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen. Er is een concrete vraag naar 200 miljoen m3 bio-aardgas op jaarbasis bij de provincie neergelegd.

Het adviesbureau FAPS B.V. zal in opdracht van de provincie onderzoeken welke grondstoffen het meest geschikt zijn, hoeveel de agrarische sector hiervan kan produceren en hoe de (teelt)technische en economische haalbaarheid is om hieruit het gas te produceren.

Van belang zijn ook de afzet- en/of verwerkingsmogelijkheden van het digestaat, de stof die naast het gas ontstaat door de vergisting. Verder zullen de milieutechnische en ruimtelijke aspecten in beeld gebracht worden van de installaties die hiervoor nodig zijn.

Biogas ontstaat bij het vergisten van organische stoffen. Door een aanvullende bewerking kan het de kwaliteit van aardgas krijgen; daarna heet het bio-aardgas.
Provincie:
Tag(s):