zondag, 26. november 2006 - 15:52

Molen Massier wordt ingepakt

Nieuwleusen

Molenrestaurateur Dijkstra pakt maandag 27 november de Molen Massier in met plastic folie. Dit gebeurt om de Nieuwleusener molen te beschermen tegen het winterweer zodat een verdere achteruitgang van de molen wordt voorkomen. In de afgelopen dagen is het riet al van de molenromp verwijderd.

De Stichting Molen Massier heeft inmiddels concrete afspraken gemaakt over de planning van de restauratie. Het is de bedoeling dat de molen de zomer van 2008 geheel gerestaureerd is en weer koren kan malen. De echte restauratiewerkzaamheden beginnen in 2007 in de werkplaats van molenrestaurateur Dijkstra. In het Friese Sloten start men dan met het prefab maken van de nieuwe omloop, stelling, kap, en wieken.

Het bestuur van de Stichting Molen Massier organiseert op woensdag 29 november vanaf 20.00 uur een informatieavond in De Viersprong aan de Burg Backxlaan 2 in Nieuwleusen. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de actuele stand van zaken en komt het plan ter sprake die het Oversticht heeft gemaakt voor de inrichting van de omgeving van de molen. Ook wil het bestuur de eerste initiatieven voor het opzetten van de vrijwilligersorganisatie verder uitwerken. Er zijn niet alleen molenaars nodig maar ook vrijwilligers die bijvoorbeeld rondleidingen verzorgen en medewerking willen verlenen aan verkoopactiviteiten. Tenslotte zal als voorbeeld van een geslaagde molenrestauratie een vrijwilliger van molen De Weert uit Meppel een presentatie verzorgen. Iedereen die belangstelling heeft voor de restauratie is van harte welkom.
Provincie:
Tag(s):