dinsdag, 10. oktober 2006 - 13:14

Motorrijtuigenbelasting hoog in Gelderland

Gelderland heeft de hoogste motorrijtuigenbelasting van Nederland. Over de laatste vier jaar is deze met 25% gestegen.De totale inkomsten zijn met meer dan 40% omhoog gegaan, terwijl de provincie jaarlijks vele miljoenen overhoudt.Om de inwoners van Gelderland inzicht te geven in hun eigen situatie staat vanaf vandaag op de website van D66 Gelderland een rekenmodule motorrijtuigenbelasting.

Na invoer van brandstofsoort en gewicht kan iedere Gelderlander zien hoe hard de provinciale belasting gestegen is.

Sinds de verkiezingen van de Provinciale Staten in maart 2003 is het tarief motorrijtuigenbelasting gestegen van 64,3 naar 80,5 opcenten (zie grafiek). Dit terwijl coalitiepartner VVD in haar verkiezingsprogramma nog pleitte voor afschaffing van deze belasting. Binnen de Gelderse Staten probeert D66 en de Christen­Unie al jaren tevergeefs deze trend te keren. Maar het beeld blijft hetzelfde: de provincie Gelderland houdt miljoenen over, de toekomst is rooskleurig en toch wordt de belasting verhoogd. In 2007 verwacht men zelfs ruim 40% meer inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting dan in 2003.

Op 1 november moet een besluit genomen worden over de volgende verhoging. D66 zal amendement indienen om deze ongebreidelde groei te beteugelen. Fractievoorzitter Pierre Cuypers: "Vorig jaar boekte de provincie bijna 17 miljoen winst, het NUON levert enorme dividenden, de reservepositie is uitstekend en zouden de opcenten weer moeten stijgen? Ook als ons amendement wordt aangenomen, is er nog steeds sprake van een jaarlijks begrotingsoverschot. Dus geef ons één reden waarom de Staten hier niet mee in zouden stemmen?"

Kijk op www.d66gelderland.nl voor de rekenmodule opcenten
Provincie:
Tag(s):