woensdag, 12. juli 2006 - 18:30

Mozart klinkt op Amerikaanse begraafplaats

Margraten

Het Limburgs Symfonie Orkest (LSO) voert het Requiem van Mozart uit op 10 september aanstaande op de Amerikaanse Begraafplaats Margraten. Dit hoogwaardig cultureel evenement is een proef die moet leiden tot een jaarlijks terugkerend evenement op de begraafplaats met een bovenregionale uitstraling. Gedeputeerde Staten stellen hiervoor een subsidie van € 25.000,- beschikbaar.

Het cultureel evenement is het startmoment om de realisatie van het Memorial Park Margraten publiekelijk in te luiden. Het Memorial Park Margraten is een positieve impuls voor de regio op de gebieden cultuur, economie en toerisme. Een haalbaarheidsonderzoek van de gemeente Margraten heeft aangetoond dat er voldoende ruimte is voor een nieuwe ontwikkeling in de gemeente met een bezoekersaantal tussen de 20.000 en 80.000, gebaseerd op een groeimodel voor het Memorialpark Margraten.
Provincie:
Tag(s):